2009-01-17

Sittplats ute-Outdoor seating Nr 220/365 Foton 2009

Denna naturliga(ja nästan)Trädstol finns utmed min cyckelväg.Den verkar fast förankrad i marken med mossa och gräs. Kanske den används..................
Vill du se mer 365 Foton 2009 http://365photosin2009.wordpress.com/