2009-05-10

Titta ner N:r 176 av 365

Lillemor på Skat(t)jakt eller ska vi säga så här-det var Skatorna som jagade henne-för det finns ett bo i toppen av trädet-så här sitter hon och tittar ner för att se var hon bäst kan komma ner-Och ner kom hon med dunder och brak-inget ljudlöst katthopp här inte-utan en skråma och ganska så nöjd med dagens bedrift.......
Matte Maria vid Pennan..........