2009-08-15

Lite bre' om häcken.....

Har man ju blivit i sommar... Har det med åldern att göra...
Svårigheter att komma åt att "klia" har också ökat...
Det gäller att hitta bra ställen...
"Armarna" räcker ju inte till...