2011-04-28

Färden hem...

efter den gångna helgen..liftade jag med denna läckra skapelse..vingarna på min lilla svarta var sönderflaxade av allt firande..midjan hade ökat i omkrets och gumpen var tung som bly..Gick bara inte att lyfta så jag fick lifta...Maria