2012-03-12

Trygg i husses knä...

Sitter hon och lyssnar på allt sorl omkring ..bilden är tagen på Monikas Kulturcafe'..Folkparken
Må så gått allesammans..Maria