2012-03-19

Vi ser på varandra...


Står stilla..i den sena eftermiddagen..som strax blir kväll..platserna vi möts på är sällan densamma..men vi vet båda var vi har varandra på våra vandringar..Maria