2010-02-05

Veckans Hus # 3 Landmärke


Norre Port...porten till sta'n för många i Halmstad...

Har alltid tänkt på ett Landmärke som något man ser från havet..men så googlade jag på ordet och fann detta...

Landmärken kan vara till exempel byggnader, offentliga konstverk och minnesmärken, men också en upplevd atmosfär, ljud och aktiviteter. Ett landmärke fungerar när det upplevs som intressant, minnesvärt och speciellt för platsen eller förknippat med platsens lokala identitet. Vad som är ett landmärke är i viss mån en subjektiv uppfattning, men flertalet landmärken upplevs som giltiga för alla eller många på en plats....

Från Wikipedia..
Norre Port, även Norreport, stadsport i Halmstad, Hallands län. Norre Port är ett mäktigt byggnadsverk, färdigställt 1601 under den danske kungen Christian IV. Den var en del av stadens befästning, som även innefattade Halmstads Slott och de vallar man ser rester av i parken Norre Katt och vid Karl XI:s väg. Porten, som leder till Storgatan, är vinklad i förhållande till denna, ett sätt att förhindra beskjutning in mot staden.Läs mer...

Vill du veta mer om Veckans Hus så får du klicka på Hedwig...
Ha det allesammans...Maria