2012-01-07

Fältvy...

Naturlig vy över fältet... 
Mitt i detta står ett litet träd... 
Även på land bildar naturen vackra mönster...
Maria på tur..första dagarna i januari...