2012-01-07

Vattenrikt...

Vita Bron..Oskarström..Nissans vatten står högt...
Det dånar fram vid Kraftstationen...
Ner mot bron över starka stenar..går dess färd...
Helt Naturligt att skåda...Maria